height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Coaching/mental trening

Å være foreldre til komplekse barn kan være krevende og ensomt. Da kan det være godt å møte noen med personlig erfaring. Hos oss får du ikke bare hjelp av en profesjonell coach med god fagkompetanse, men du møter mødre som står i de samme utfordringene selv.

Cecilie hjalp meg å gi slipp på fortiden og det var som å bli satt fri. I coachingen jobbet vi med å bli trygg i meg selv. Ringvirkningen ser jeg på menneskene rundt meg. Etter coaching har jeg klart å opprettholde endringene pga rutinene som vi innarbeidet.

Cecilie var genuint dedikert og interessert i å forstå meg. Det har vært det viktigste. Den tilliten var avgjørende for at jeg turde åpne meg opp for å gå igjennom en prosess jeg ikke ville vært foruten i dag. Nå er mitt og familiens liv bra!

— Fridbjørg

Forskjellen på foreldreveiledning og coaching

Som foreldre så handler vi gjerne i et automatisk atferdsmønster. Det kan være fordi det er slik vi alltid har gjort det eller det er slik foreldrene våre gjorde det. Det er det vi tror er det «riktige» å si og gjøre. Og selvom vi har nok erfaring om at det ikke fungerer så fortsetter vi å gjøre det i håp om at vi en dag vil få det resultatet vi ønsker. 

I motsetning til tradisjonell foreldreveiledning, så er det i coachingprosessen du selv som setter agendaen og i samspillet med meg finner du dine egne svar. Sammen så jobber vi for at du skal finne måter å kommunisere og handle på i relasjonen til deg selv og de rundt deg, basert på det du ønsker for deg selv og barnet ditt. 

Gruppecoaching program

ROBUST MAMMA

Et unikt 6 måneders coachingprogram for mødre til barn utenfor boksen (med eller uten diagnose). Få tett oppfølging av to profesjonelle coacher i liten gruppe. Her er fokuset både på å styrke deg til å bli rolig og robust, slik at du klarer å møte barna dine på best mulig måte.

I tillegg til coaching, får et fellesskap og tilhørighet med andre i samme situasjon. Det som skjer i disse gruppene er helt magisk.

SKRIV MEG PÅ INTERESSELISTA

Individuell coaching

VELG MELLOM TO ERFARNE COACHER

Foreldre bruker gjerne så mye energi på barna sine at de glemmer seg selv. Men når vi ikke har mer å gå på, overfører vi gjerne stresset på barna, og utfordringene eskalerer. I coachingprosessen så stopper du opp, og blir bevisst deg selv og hvordan du handler og reagerer i ulike situasjoner. Dette gir mulighet til å implementere mer hensiktsmessige strategier, slik at du blir den best mulige forelderen, for alle barna dine. 

"Cecilie har gjort meg trygg som mamma. Hun møtte meg med aksept og forståelse for hva jeg står i hver dag. Nå tør jeg å følge magefølelsen min i stedet for ytre press. Det har gjort at sønnen min og jeg har fått et bedre samspill"

- Mari Sarastuen

"Tusen takk for coachingen. Det er så godt å snakke med en som anerkjenner meg, som ser hvordan det er og aksepterer at vi er der vi er. Dette hjelper!"

- Anne Lene

"Tidligere hadde vi store utfordringer knyttet til adferd og et barn med en lav selvfølelse. I tillegg så føltes utfordringene uoverkommelige for meg. Med veiledningen har samspillet blitt mye bedre. Det er mindre utagering og en tryggere gutt. Vi har nå en mye mer harmonisk hverdag. Cecilie veiledet på de individuelle utfordringene vi har. Hun er systematisk og grundig og tar for seg hele familien. I tillegg er det godt å møte noen som virkelig forstår alle utfordringer man står i."

- Vibeke Unneberg