Overgang til sommerferie: 5 tips til deg som har barn med spesielle behov når skoledagene er anne...

Overganger er vanskelig for barn med ADHD og Autisme og som har spesielle behov. Ved å bruke diss...

Cecilie Flo Jahreie

June 21, 2024